Echtscheidingsplein: digitaal scheiden

 

WWW.ECHTSCHEIDINGSPLEIN.EU

Welkom op de site van echtscheidingsplein.eu (Klopstra c.s. Advocatuur).

In de afgelopen jaren is gebleken dat veel echtscheidingen en ontbindingen van geregistreerde partnerschappen door echtscheidingsbureau’s of bemiddelingsbureau’s worden aangeboden tegen zo laag mogelijke tarieven. Aan deze bureau’s zijn vaak geen advocaten verbonden. Voor deze procedures is evenwel vrijwel altijd een advocaat nodig omdat de wet nu eenmaal voorschrijft dat scheiden zonder een advocaat vrijwel niet mogelijk is.

Dergelijke bureau’s schakelen dan een advocaat in waar men afspraken mee heeft gemaakt over tarieven etc. In de advocatuur worden dergelijke advocaten “afhechtingsadvocaten” genoemd. Als u ze al te spreken krijgt dan is dat doorgaans enkel en alleen digitaal en zeer beperkt. Dat is evenwel zeer tegen de voor advocaten geldende wet en regelgeving waar het gaat om de zorgplicht van advocaten in het algemeen en, juist in het bijzonder, de zware zorgplicht die een advocaat richting echtscheidingscliënten en hun kinderen in acht dient te nemen.

De Dekens van de Nederlandse Orde van Advocaten hebben recent aangegeven dat zij hiertegen maatregelen nemen. Klik deze regel aan en lees hierover alles in het advocatenblad van maart 2024.

Een echtscheiding is complex. Zowel formeel juridisch als emotioneel. Zelfs als het er op lijkt dat u alleen maar de echtscheiding of de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap hoeft te regelen, er geen kinderen zijn waar iets voor geregeld moet worden, uw niet of nauwelijks spullen van enige waarde denkt te hoeven verdelen, leert de ervaring dat één van de partijen later naar een advocaat moet om alsnog de over het hoofd geziene aspecten geregeld te krijgen.

Wij nemen onze zware zorgplicht zoals die geldt bij gemeenschappelijke echtscheidingsprocedures zeer serieus. U kunt over veel onderwerpen uiteraard zelf zeer goed bedenken hoe u e.e.a. geregeld wilt hebben. Dat heeft zelfs onze voorkeur want een echtscheiding in zoveel mogelijke harmonie is voor een toekomstige relatie tussen u onderling en u en uw kinderen een goede basis voor een langdurige en goede gezamenlijke positie als ouders. U bent in de toekomst geen partners meer maar u blijft uiteraard wel samen de ouders van uw kinderen.

Wat u samen bedenkt bespreken wij uitvoerig met u. We benoemen de gevolgen van uw keuzes voor zowel de korte als de lange termijn en voorzien u van informatie waarover u met een grote mate van zekerheid nog niet over nadacht. Met die zorgvuldigheid bepaalt u vervolgens samen over alle onderdelen van uw scheiding en leggen wij dit zodanig vast dat u er samen in de toekomst ook daadwerkelijk mee uit de voeten kunt.

Bij ons vindt dus geen digitale scheiding plaats, we gaan met u in gesprek over wat u wenst en hoe u het voor zich ziet. U krijgt gedegen advies en bepaalt aan de hand daarvan uw keuzes. Om de uiteindelijke kosten hoeft u het zeker niet te laten. 

Vragen? mailt u ons op info@klopstra.nl. Een afspraak voor meer informatie kan uiteraard ook: klik dan hier

Reacties zijn gesloten.