Afspraak voor een nieuwe kwestie en Corona

IN VERBAND MET DE ONTWIKKELINGEN RONDOM HET CORONA VIRUS EN IN HET BELANG VAN UW EN ONZE GEZONDHEID WILLEN WIJ EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET ZOVEEL MOGELIJK VOORKOMEN VAN VERSPREIDING VAN DIT VIRUS
Voor het bespreken van uw nieuwe kwestie spreken we van tevoren een datum en tijdstip met u af. Op deze afspraak komt u in beginsel alleen. In overleg kan worden bezien of aanwezigheid van een tweede persoon dringend gewenst is. Een tweede persoon kan ook via video bellen deelnemen aan het gesprek. 
Tijdens uw afspraak is de opstelling in onze kantoren zodanig dat te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand tussen u, uw advocaat en onze medewerkers gewaarborgd is.
Ingeval van mediation bent u uiteraard beide welkom en is de kantooropstelling eveneens zodanig dat ook dan tussen iedereen ten minste 1,5 meter gewaarborgd is.

Wij gaan er vanuit dat u niet in de twee weken voorafgaande aan uw bezoek aan onze kantoren verschijnselen heeft gehad of nog heeft welke zouden kunnen duiden op een besmetting met het Corona virus of dat u in die periode in de directe nabijheid van een mogelijk besmet iemand bent geweest. Wij bellen u de ochtend van uw bezoek om dit nogmaals bij u te verifiëren.

Tijdens onze bespreking met u zijn slechts uw advocaat, een secretaresse en u in het kantoorpand aanwezig.

Ons verzoek aan u is het navolgende zo nauwkeurig mogelijk na te streven zodat wij uw en onze gezondheid zoveel mogelijk kunnen beschermen:
– Kom zoveel mogelijk EXACT op het afgesproken tijd en niet eerder.   Dat voorkomt dat u in de wachtkamer zou moeten wachten en   verkleint daarmee het besmettingsrisico.
– In het pand is desinfecterende gel aanwezig. Daarvan gelieve u bij   binnenkomst gebruik te maken. Bij vertrek kunt u dit uiteraard     wederom gebruiken.
– Als u een mondkapje wenst te dragen dan kan dat uiteraard. Deze   dient u dan zelf mee te brengen. Als u het op prijs stelt dat wij dat ook   doen dan kunt u dat aangeven.
– Wij vragen u om stukken op de door de secretaresse aangegeven   plaats te leggen zodat de secretaresse deze kan inscannen. Bij vertrek   liggen de gescande documenten weer op de zelfde plaats als waar u   deze neerlegde zodat u deze weer mee kunt nemen.

Mocht u er de voorkeur aan geven enkel telefonisch of via een video verbinding met u te spreken dan kan dat uiteraard ook. In dat geval zullen wij via een strikt beveiligde verbinding via Microsoft TEAMS of ZOOM een bespreking met u plannen. U krijgt in dat geval per mail voorafgaand aan het gesprek uitleg van het door u gekozen video-conference programma, de datum en het tijdstip en een link om in te loggen gemaild van uw advocaat.


DANK VOOR UW BEGRIP!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.