Alimentatie

Partneralimentatie korter naar maximaal 5 jaar?

De duur van de partneralimentatie wordt mogelijk verkort tot vijf jaar. De VVD, PvdA en D66 hebben daartoe een wetsvoorstel ingediend bij de Raad van State. Ook de hoogte van de alimentatie zal lager worden, omdat het voorstel is om geen inflatie correctie toe te passen. Omdat het voorstel nog niet is omgezet naar wet, treft u hieronder de huidige regels over de duur en hoogte van de partneralimentatie.

Partneralimentatie en kinderalimentatie berekenen

De alimentatie berekening wordt voor u automatisch en zonder extra kosten gedaan in het kader van de aanvraag echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap. De gehanteerde rekenmethode is de Trema Rapport Alimentatie normen 2016.

Partneralimentatie duurt tot 12 jaar

Na het eindigen van de relatie in echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap, start een onderhoudsplicht ten aanzien van de minder verdienende partner. Deze alimentatie plicht kan tot maximaal 12 jaren voortduren. Het aanvragen van alimentatie na het scheiden en het vaststellen daarvan, loopt via een rechtbank procedure.

Achtergrond voor de 12 jarige partneralimentatie plicht, is de zogenaamde “lotsverbondenheid“. Er wordt geredeneerd, dat uw lot meer aan elkaar verbonden is, naarmate u langer getrouwd bent of als u kinderen heeft. In onderling overleg kunt u wel deze termijn verlengen of verkorten.

Kinderalimentatie duurt tot 21 jaar

Kinderen hoeven geen inkomsten te verwerven. De scheidende partner die de verzorging van het kind op zich neemt, heeft daarmee in principe recht op kinderalimentatie. Kinderalimentatie loopt door tot het kind 21 jaar is geworden. In bijzondere gevallen kan de alimentatie zelfs langer duren. In onderling overleg kunt u niet afzien van kinderalimentatie. Ook kunt u niet rechtsgeldig de termijn verkorten.

Incasso alimentatie gratis

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) kan voor de alimentatie gerechtigde alimentatie rechtstreeks en gratis innen door middel van loonbeslag of andere executie-maatregelen. Incasso van alimentatie kan ook verlopen via een zelf in te schakelen advocaat of deurwaarder. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan het inschakelen van het LBIO, waarvoor u het beste de betreffende site kunt bekijken.

Alimentatie aanvragen en berekenen

Als u via de Echtscheidingswinkel de echtscheiding of ontbinding van het geregistreed partnerschap aanvraagt, dan maken wij voor u een alimentatieberekening. Deze baseren wij op de draagkracht van de betalende partij en de behoefte van de ontvanger. Het vaststellen en het aanvragen van alimentatie verloopt via de rechtbank.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.