Arbeidscontract verlengen

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt tot een bepaalde datum of gebeurtenis. Bijvoorbeeld tot het einde van een specifiek project of de terugkeer van een medewerkster van zwangerschapsverlof.

Er zijn verschillende manieren om een arbeidscontract te verlengen. Uw werkgever kan u een nieuw arbeidscontract aanbieden. Hierin kunnen andere arbeidsvoorwaarden en een andere contractduur worden afgesproken.

Ook kan een arbeidscontract stilzwijgend worden verlengd. U krijgt dan geen nieuw arbeidscontract, maar u werkt wel gewoon door. Dan gelden automatisch de voorwaarden van het afgelopen contract (behalve de afspraken over de proeftijd), inclusief dezelfde looptijd. Een contract voor een half jaar wordt dus verlengd met nog eens een half jaar.

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd bij hetzelfde bedrijf en voor hetzelfde werk mag niet vaker dan 2 keer worden verlengd. Dus wanneer een arbeidscontract voor een derde keer wordt verlengd, heeft u van rechtswege een arbeidscontract voor onbepaalde tijd (tenzij in de cao hiervan is afgeweken).

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.