Arbeidsovereenkomst, wat is dat?

Als u ergens in loondienst gaat werken, kan dat tijdelijk zijn of voor onbepaalde tijd. De afspraken die u met uw nieuwe werkgever maakt staan in een schriftelijke arbeidsovereenkomst of arbeidscontract. Deze afspraken mogen nooit slechter zijn dan wat er in de wet staat. Ze mogen wel beter voor u zijn. Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan verlengd worden, maar niet onbeperkt.

Tijdens uw proeftijd kunt u op elk moment zonder opgaaf van redenen ontslagen worden of ontslag nemen. Uw werkgever mag zwangerschap of ziekte niet gebruiken als geldige reden voor ontslag in uw proeftijd. Uw proeftijd mag nooit langer duren dan 2 maanden.

In uw arbeidscontract voor onbepaalde tijd kan een concurrentiebeding zijn opgenomen. Dit kan uw mogelijkheden beperken als u in de toekomst bij een nieuwe werkgever wilt gaan werken. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen (bijvoorbeeld uitvindingen of gevoelige bedrijfsinformatie die voor de concurrent van belang kan zijn) en als de werkgever dit schriftelijk heeft gemotiveerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.