Co-ouderschap

Als jullie gaan scheiden moeten er afspraken komen over de kinderen. Deze afspraken komen te staan in een ouderschapsplan. Bij het maken van de afspraken kunnen jullie kiezen voor co-ouderschap.

Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer bij elkaar zijn, wel samen voor de kinderen zorgen. In de praktijk is co-ouderschap een ouderschapsregeling waarbij ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk verdelen. Dit houdt in dat de kinderen ongeveer even vaak bij de moeder als bij de vader zijn. De manier waarop dit wordt ingedeeld staat vrij. Zo zijn er gezinnen waarbij de ene week de kinderen bij de moeder zijn en de andere week bij de vader. Nadeel hiervan is dat je je kinderen een week lang niet ziet en dat is best lang. De meeste ouders kiezen er dan ook voor om de week op te delen; bijvoorbeeld de eerste vier dagen van de week bij de moeder en daarna drie dagen bij de vader. De manier waarop jullie de week indelen is grotendeels afhankelijk van jullie wensen, gewoonten en werkschema.

Kenmerkend voor co-ouderschap is dat beide ouders betrokken zijn bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om en om bij jou en je ex-partner. Gezamenlijk gezag is bij co-ouderschap meestal wel handig. Het is niet verplicht, maar het is het prettigst als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen.

Past co-ouderschap bij ons?

De belangrijkste voorwaarde om co-ouderschap tot een succes te maken is dat er goed overleg mogelijk is. Hierbij moeten jullie beiden de juiste instelling hebben en bereid zijn om elkaar nog regelmatig te zien en te spreken. Daarnaast is de mening van de kinderen belangrijk. Zij moeten met deze regeling om kunnen gaan. Sommige kinderen kunnen er niet tegen dat ze geen vaste plek hebben, andere kinderen vinden dit geen probleem. Het is van belang dat de kinderen er geen ernstige negatieve gevolgen van ondervinden. Houd er rekening mee dat naarmate de kinderen ouder worden, zij steeds meer zelf zullen gaan bepalen bij wie ze willen zijn en wanneer.

Voordelen van co-ouderschap

Voorwaarde voor een succesvol co-ouderschap is dat jullie goed met elkaar kunnen overleggen. De onderlinge communicatie moet dus goed zijn. Co-ouderschap heeft dan zeker voordelen ten opzichte van andere regelingen:

  • De kinderen hoeven niet te kiezen tussen de ouders; er is dus geen sprake van een loyaliteitsconflict. Dit maakt het voor de kinderen heel prettig.
  • Door de gelijke verdeling van de zorg en opvoeding vervreemden de kinderen niet van één ouder.
  • Er is een gelijke belasting van de kosten, zorg- en opvoedingstaken, waardoor er niet een ‘zorg-ouder’ en ‘weekend-ouder’ ontstaat.
  • Vader en moeder kunnen allebei kwalitatieve tijd doorbrengen met de kinderen en zijn ook betrokken bij de doordeweekse activiteiten zoals school, sporten, vriendjes etc.

Nadelen van co-ouderschap

Co-ouderschap is zeker niet in iedere situatie een geschikte manier om met de kinderen om te gaan. De nadelen van co-ouderschap zijn:

  • Er zal veel contact zijn tussen vader en moeder.
  • Co-ouderschap kan moeilijk te combineren zijn met het werk.
  • De kosten zijn hoger, omdat veel zaken dubbel aangeschaft moeten worden. Denk hierbij aan kleding e.d. bij de andere ouder.
  • Er moet telkens ‘verhuisd’ worden, dit kan voor sommige kinderen erg vervelend zijn.
  • Beide ouders zullen bij elkaar in de buurt moeten blijven wonen, omdat school vanuit beide woningen goed bereikbaar moet blijven.
  • Veel instanties gaan verschillend om met co-ouderschap, waardoor het invloed kan hebben op toeslagen, subsidies e.d.

Bij co-ouderschap is er wel degelijk sprake van alimentatie, in tegenstelling tot wat velen denken. Echter, de draagkracht ligt anders.

Co-ouderschap en alimentatie

Bij co-ouderschap gelden er andere regels op het gebied van alimentatie, dan bij andere omgangsregelingen. Je kan hier op verschillende manieren mee om gaan. Als er een echte 50/50 verdeling is van de zorg van de kinderen kun je ervan uit gaan dat jullie allebei gelijke kosten hebben. Degene met het hoogste inkomen kan deze kosten makkelijker dragen dan degene met het laagste inkomen. Het is dan ook gebruikelijk dat degene met het hoge inkomen toch nog een stukje alimentatie betaald aan degene met het lage inkomen. Een andere mogelijkheid is het openen van een kinderrekening, waar jullie allebei maandelijks een bedrag in storten (naar rato) en waar ook bijvoorbeeld de kinderbijslag op wordt gestort. Zo hebben jullie allebei zicht op de uitgaven en kunnen jullie allebei eens met de kinderen de stad in om nieuwe kleren te kopen. Natuurlijk kunnen jullie hier ook van afwijken en hele andere afspraken maken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.