Digitaal scheiden: tarieven overzicht

Een overzicht van de kosten van digitaal scheiden:

Onderstaand overzicht laten u de kosten zien van digitaal scheiden. Hierbij gaan we er vanuit dat u zelf alle stukken opmaakt en ondertekent. De complete modellen welke u daarvoor kunt gebruiken staan op een afgeschermd deel van deze site. Nadat met u is afgesproken dat u via onze kantoren langs digitale weg uw echtscheiding wordt bewerkstelligd ontvangt u uw persoonlijke code om toegang tot deze documenten te verkrijgen. Deze service is onderdeel van onderstaande tarieven.

  • Basis echtscheidingsverzoek: €795,- all-in
  • Echtscheidingsverzoek met ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant: € 895,- all-in
  • Echtscheidingsverzoek met ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant: € 995,- all-in

Door ons kan op uw verzoek een draagkrachtberekening worden gemaakt om  u te informeren over de hoogte van kinderalimentatie en partneralimentatie. Deze berekening is in dat geval op basis van de uitgangspunten welke door rechtbanken worden gehanteerd (TREMA-normen). Het is daarna aan u zelf in welke mate in uw onderlinge afspraken daarmee rekening wenst te houden. Vraag hiernaar bij uw advocaat. Afhankelijk van de omvang van de financiële stukken, de complexiteit van uw situatie en van de te maken berekening wordt u ter zake de kosten daarvan een voorstel gedaan.

All-in wil zeggen inclusief 21% BTW en door de rechtbanken gehanteerde griffierechten ad € 304,-

Uitgewerkt betekent dit voor u:

WERKZAAMHEDEN / DIENSTEN TARIEF  TOELICHTING
Basis echtscheidingsverzoek
€ 381,47
exclusief BTW (inclusief BTW = € 464,–)
 BTW
 € 80,53
21% BTW
 Griffierechten Rechtbank 
 € 304,–
door overheid vastgesteld. Tarief 2020.
 
 
 
Leges gemeente uittreksels huwelijksregister
€ 12,90 
per uittreksel. richtprijs, prijzen verschillen per gemeente. Deze levert u zelf aan.
Ouderschapsplan toevoegen
€ 82,64
exclusief BTW (inclusief BTW = € 100,–)
Echtscheidingsconvenant toevoegen
€ 82,64
exclusief BTW (inclusief BTW = € 100,–)
Draagkrachtberekening kinderalimentatie
€ 75,–
exclusief BTW (inclusief BTW = € 90,75
Draagkrachtberekening partneralimentatie
€ 100,–
exclusief BTW (inclusief BTW = € 121,–)
Draagkrachtberekening kinder- en partneralimentatie (basissituatie)
€ 123,97
exclusief BTW (inclusief BTW = € 150,–)
Draagkrachtberekening kinder- en partneralimentatie bijzondere situaties (eigen onderneming/wisselend inkomen, etc 
Volgens prijsopgave van uw advocaat.

U betaalt deze kosten bij aanvang. Na betaling krijgt u van ons een wachtwoord waarmee u op deze site toegang tot onze model-documenten verkrijgt. Deze kunt u dan naar believen voorzien van de aldaar gevraagde informatie. Deze modellen zijn “compleet” zodat u dus in beginsel niets over het hoofd hoeft te zien.

LET OP: Bij het pakket “Online scheiden” wordt er vanuit gegaan dat u in volledige zelfwerkzaamheid de informatie verzamelt welke u dienstig acht aan uw keuzes. Voor de inhoud en de gevolgen van uw keuzes zijn wij dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk. De door u ingezonden stukken worden dus zonder nadere persoonlijke advisering slechts geverifieerd op aanwezigheid en niet op juridische consequenties. U kunt bij het invullen van de modellen uiteraard wel de aanwezige algemene toelichting raadplegen. Deze toelichting is u in algemene zin behulpzaam bij het vastleggen van uw afpraken.

Raadpleeg voor de fiscale en financiële gevolgen uw bank, uw financieel adviseur of uw vertrouwenspersoon. Heeft u een eigen woning? Raadpleeg in dat geval ook uw notaris.

Wij zijn u uiteraard ook graag aanvullend van dienst. Wilt u wel gebruik maken van onze kennis en dus ook persoonlijke advisering over de strekking van de door u te maken afspraken dat zal voor dat deel separaat met u een tarief worden afgesproken. Afhankelijk van de aard en de omvang van de door u gewenste advisering zal aan u wellicht een vast tarief worden aangeboden.

Als u voor deze digitaal scheiden in volledige zelfwerkzaamheid kiest is het in ieder geval zeer aan te bevelen dat u alle informatie zoals dit op onze site is te vinden goed doorleest. Houdt u daarbij ook vooral voor ogen dat het goed en compleet doorlopen van een echtscheiding en het inschatten van uw werkelijke juridische positie vaak gedegen kennis van het echtscheiding en het huwelijksvermogensrecht vereist, ook als uw situatie op het eerste oog vanzelfsprekend lijkt. Door deze zinnen aan te klikken komt u op de pagina’s met de informatie over echtscheiden en alles wat daarbij komt kijken. Wij adviseren u deze pagina’s door te nemen en bij vragen of twijfel ons te raadplegen alvorens gebruik te maken van digitaal scheiden zonder nader advies. Goedkoop wordt dan wellicht geen duurkoop!

Reacties zijn gesloten.