Echtscheidingsconvenant

Als je gaat scheiden, moeten jij en je partner samen afspraken maken. Als jullie het eens zijn over deze afspraken, kun je de afspraken vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Als je het scheidingsconvenant eenmaal klaar hebt, is de echtscheiding vaak snel afgerond. Een echtscheidingsconvenant is pas rechtsgeldig bij tussenkomst van een advocaat of notaris.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

Het echtscheidingsconvenant is een schriftelijke overeenkomst tussen jou en je partner. In het convenant staan alle afspraken die te maken hebben met de echtscheiding. Denk daarbij aan afspraken over de alimentatie, de boedelverdeling, de woning en het pensioen.

Als jullie minderjarige kinderen hebben, moeten jullie een ouderschapsplan opnemen in het echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan horen bij het verzoekschrift tot echtscheiding.

Waarom een echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant wordt vaak opgesteld door een advocaat. Zodra de rechter dit convenant heeft bekrachtigd, zijn de afspraken die erin staan rechtens afdwingbaar. Hierdoor heeft het echtscheidingsconvenant een executoriale titel gekregen en kan bijvoorbeeld de betaling van alimentatie worden afgedwongen door middel van een incassobureau of deurwaarder.

Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan vormen de basis van je nieuwe toekomst. Daarom is het belangrijk om samen met je echtscheidingsbemiddelaar of advocaat goed na te denken over de inhoud van de documenten. Als je nu nauwkeurig te werk gaat, kun je later veel problemen voorkomen. Verder is het natuurlijk prettig om afspraken te maken waar je achterstaat.

Echtscheidingsverzoek

Als jullie het eens zijn over de inhoud van het echtscheidingsconvenant, kunnen jullie een gezamenlijk echtscheidingsverzoek indienen. Met een gezamenlijk echtscheidingsverzoek kan de echtscheidingsprocedure snel afgerond zijn.
Als jullie niet tot een gezamenlijk echtscheidingsverzoek komen, loop je het risico op een ‘vechtscheiding’. Je komt dan tegenover elkaar te staan in de rechtbank, waardoor je allebei een eigen advocaat nodig hebt. Ook kan het zijn dat kinderen voor de rechter moeten verschijnen, wat je echtscheiding nog moeilijker maakt. Als jullie het niet eens worden, denk dan eens aan mediation.

Hulp bij echtscheidingsconvenant

Als je in scheiding ligt, heb je veel aan je hoofd. Het ontbreekt je dan vaak aan energie om afspraken te maken met je partner. Laat je daarom bijstaan door één van onze echtscheidingsadvocaten. Die kan je ook helpen met het opstellen van het echtscheidingsconvenant. Zo weet je zeker dat je alle afspraken juridisch juist op papier hebt staan.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.