Eis in Reconventie

Eis in reconventie

De gedaagde kan op zijn beurt een tegenvordering hebben op de eiser. Dat wordt een eis in reconventie genoemd.

Een tegeneis moet in de conclusie van antwoord worden opgenomen en kan niet in een volgende fase alsnog worden ingesteld. De conclusie krijgt dan de naam “conclusie van antwoord, tevens houdende eis in reconventie”.

De partijen, die eerst gewoon “eiser” en “gedaagde” worden genoemd, worden nu “eiser in conventie, tevens gedaagde in reconventie” resp. “gedaagde in conventie, tevens eiser in reconventie” genoemd. Omdat dit natuurlijk niet prettig leest worden deze namen meestal alleen op het voorblad gebruikt en worden de partijen verder bij hun naam genoemd.

Niettemin is het wel nodig om op de conclusie duidelijk aan te geven dat een eis in reconventie wordt ingesteld. De gedaagde in reconventie zal immers gelegenheid moeten krijgen schriftelijk te reageren en de rechter zal een beslissing moeten nemen in de reconventie.

Wel of geen samenhang conventie en reconventie

Een conventie en een reconventie kunnen nauw met elkaar samenhangen, maar dat hoeft niet. Als Piet een boot heeft verkocht aan Jan en betaling vordert, dan kan Jan in reconventie betaling vorderen van een auto die hij aan Piet heeft verkocht. Twee verschillende koopovereenkomsten dus, die los staan van elkaar maar wel in dezelfde procedure aan de orde kunnen komen, omdat het dezelfde partijen betreft. Het komt vaker voor dat de reconventie en de conventie wel nauw verweven zijn. Piet verkoopt zijn boot aan Jan, maar Jan betaalt niet omdat de boot een gebrek heeft. Piet zal in conventie betaling van de koopsom vorderen, en Jan kan in reconventie zijn schade wegens reparatiekosten aan de orde stellen, of kiezen voor ontbinding als hij de boot niet meer wil afnemen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.