Gefinancierde Rechtsbijstand

Voor rechtzoekenden waarvan de overheid wettelijk heeft bepaald dat zij gefinancierde rechtsbijstand kunnen verkrijgen gelden een aantal voorwaarden. Dit betreft onder meer uw vermogen en uw gezinsinkomen. Hierna vindt u de tabellen welke de overheid hanteert. Deze tabellen gelden voor elke advocaat.

Aan het eind van elke kwestie onderzoekt de Raad voor de Rechtsbijstand of u nog steeds binnen de geldende normen blijft. Komt u daar boven dan moet met terugwerkende kracht de kosten van rechtsbijstand door u alsnog worden voldaan.

Door de links aan te klikken komt u op de site van de Raad voor de Rechtsbijstand. Hier vindt u alle informatie.

Laat u door het Juridisch Loket doorverwijzen naar ons kantoor. Op eigen bijdrage wordt dan € 53,– in mindering gebracht! U doet dat door het Juridsich Loket te bellen en dan te verzoeken naar ons kantoor door te verwijzen. Wij ontvangen daarvan dan bericht en nemen contact met u op.

Eigen bijdragen:

Reguliere zaken:

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 196 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 360 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 514 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 669 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 823 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Eigen bijdrage in het personen- en familierecht

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

Alleenstaand Normen 2016 Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar Eigen Bijdrage Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 18.400 € 340 t/m € 25.600
€ 18.401 – € 19.100 € 412 € 25.601 – € 26.600
€ 19.101 – € 20.100 € 566 € 26.601 – € 27.900
€ 20.101 – € 22.000 € 720 € 27.901 – € 31.100
€ 22.001 – € 26.000 € 849 € 31.101 – € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2014
t/m
€ 18.400
€ 18.401 t/m
€ 26.000
Boven
de
€ 26.000
t/m
€ 25.600
€ 25.601 t/m
€ 36.800
Boven
de
€ 36.800
Eigen bijdrage
bij mediation
tot vier uur
€ 53 € 53 Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 53 € 53 Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleen-
staand
Gehuwd,
samenwonend
of
eenoudergezin
Fiscaal
jaarinkomen
in peiljaar
2014
t/m
€ 18.400
€ 18.401 t/m
€ 26.000
Boven
de
€ 26.000
t/m
€ 25.600
€ 25.601 t/m
€ 36.800
Boven
de
€ 36.800
Eigen bijdrage
bij mediation
vier uur of meer
€ 53 € 105* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging
€ 53 € 105* Aanvrager komt
niet in aanmer-king
voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2016 zijn:

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 19.100 en lager € 77 € 26.600 en lager
Tussen € 19.100 en ten hoogste € 26.000 € 129 Tussen € 26.600 en ten hoogste € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

LAT personen- en familierecht

Voor LAT personen- en familierecht gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2016 zijn:

Alleenstaand Eigen bijdrage Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
€ 19.100 en lager € 108 € 26.600 en lager
Tussen € 19.100 en ten hoogste € 26.000 € 142 Tussen € 26.600 en ten hoogste € 36.800
Boven de € 26.000 Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoeging Boven de € 36.800

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.