LBIO bij niet betaling alimentatie

Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) is onderdeel van de overheid. Het incasseert alimentatie voor situaties waarbij te weinig of te laat alimentatie wordt betaald.

Voor alimentatiegerechtigden:

  • Die geen of onvoldoende alimentatie ontvangen hebben;
  • Die de (juiste) Wettelijke Indexering niet hebben ontvangen;
  • Die hun alimentatie niet op tijd ontvangen.

Hoe int LBIO alimentatie

Het LBIO heeft enkele bijzondere bevoegdheden. Het kan informatie inwinnen bij de Belastingdienst, uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en gemeenten. Ook kan het LBIO, zonder inschakeling van een gerechtsdeurwaarder, beslagleggen op inkomsten uit arbeid of op een uitkering. Het LBIO neemt steeds de incasso over voor een termijn van 6 maanden.

Wettelijke rente alimentatie

Het LBIO incasseert geen rente op achterstallige alimentatie.

Verjaring

Vorderingen verjaren naarmate de tijd verloopt. In het algemeen geldt de verjaringstermijn van vijf jaren. Alimentatie achterstanden kunnen dus met terugwerkende kracht van vijf jaar alsnog worden geclaimd. Deze termijn wordt echter steeds weer verlengd met vijf jaar, als tussentijds aantoonbare incasso activiteiten hebben plaatsgevonden.

Indexering alimentatie

Alimentatie wordt ieder jaar automatisch verhoogd (wettelijke indexering). Als er een betalingsachterstand is van meerdere jaren, dan moet ook nog de indexering worden ingehaald. De wettelijke indexering van de alimentatie voor 2014 is vastgesteld op 0,9 %.

Kosten LBIO voor enning alimentatie

De kosten van het LBIO worden verhaald op de alimentatieplichtige. Deze worden gesteld op 15% van de betalingsachterstand, met een minimum van €19,-. De rechthebbende hoeft geen kosten te betalen voor de inschakeling van het LBIO. De 15% toeslag komt ten goede aan het LBIO.

Voorbeeld:
Stel dat maandelijks €800,- aan alimentatie niet wordt betaald door de alimentatie plichtige, dan incasseert het LBIO maandelijks €800,- vermeerderd met de 15% toeslag van €120,-; dus in totaal €920,-.

Contact gegevens LBIO

LBIO (Landelijk Bureau lnning Onderhoudsbijdragen)
Postbus 8901
3009 AX ROTTERDAM
Telefoon: 010 – 2894 890
Fax: 010 – 2894 880

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.