Omgangsregeling kinderen

Omgangsregeling na de scheiding

Als u gaat scheiden, moet de dagelijkse zorg voor de kinderen worden vastgelegd in een ‘zorgregeling’. In vrijwel alle gevallen blijven de kinderen na de echtscheiding hoofdzakelijk bij een van beide ouders. Het betreft dan een omgangsregeling tussen het kind en de andere ouder. In gelijkwaardige situaties zal er in beginsel sprake zijn van een co-ouderschapsregeling. Is de situatie onderling te verschillend dan zal er voor een omgangsregeling gekozen dienen te worden. De kinderen blijven na de scheiding meestal bij de moeder. Dit vloeit voort uit het gegeven dat de moeder tijdens het huwelijk ook al de meeste tijd besteedt aan de dagelijkse verzorging. Ook heeft de moeder vaker een parttime baan, zodat zij meer tijd heeft voor de verzorging van de kinderen.

Regelmaat is voor de kinderen van groot belang

Onderzoek heeft aangetoond dat regelmaat in de omgang met de niet-verzorgende ouder, van groot belang is voor de ontwikkeling en stabiliteit van een kind. Ook al is een kind nog jong, het zal toch steeds uitkijken naar het verblijf bij de andere ouder. Zonder regelmaat, moet ook u steeds per keer afspraken maken over het verblijf van de kinderen, voor wat betreft het ophalen en brengen. Dit kan de nodige misverstanden en spanningen met zich meebrengen. Kinderen zijn daar niet bij gebaat. Ze hebben behoefte aan rust en regelmaat na de scheiding van hun ouders.

Voorbeeld omgangsregeling

Een gebruikelijke omgangsregeling is:

  • Een weekend per 14 dagen
  • De helft van de vakantie- en feestdagen
  • Tijdens de zomervakantie een aaneengesloten periode van twee weken.

Alternatieve omgangsregelingen

Ook andere regelingen zijn mogelijk, zolang deze maar in het belang zijn van het kind. Vaak wordt ook opgenomen in de omgangsregeling, de maandag en/of de vrijdag en/of de woensdagmiddag. Omgangsregelingen worden in het echtscheidingsconvenant opgenomen dat bij de rechtbank wordt ingediend.

Kinderen jonger dan 12 jaar

Een omgangsregeling stellen wij samen met u vast, voor kinderen jonger dan twaalf jaar. De regeling wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Tevens wordt daarbij opgenomen bij welke ouder het (administratieve) hoofdverblijf zal zijn.

Kinderen en echtscheiding ouder dan 12 jaar

Kinderen boven de twaalf jaar worden in beginsel door de rechter gehoord betreffende de hoofdverblijfplaats, het ouderlijk gezag en de omgang met de ouders. Dit verloopt meestal schriftelijk, omdat een hoorzitting bij de rechtbank veelal te belastend is voor een kind. Een kind is hiertoe niet verplicht. Overleg als ouders samen met u kind of ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken.

Wat kunnen wij voor u doen

De keuze tussen omgangsregeling en co-ouderschap is onderwerp van onze begeleiding en advies tijdens de scheidingsprocedure. Het resultaat wordt op schrift gezet in de vorm van een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. Vervolgens wordt op basis daarvan de echtscheiding uitgesproken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.