Ouderschapsplan checklist

Als ouders van minderjarige kinderen zijn jullie verplicht om vóór de echtscheidingsprocedure na te denken over de toekomst van jullie kinderen. In de vorm van een checklist hebben we de belangrijkste onderwerpen als voorbeeld op een rijtje gezet. Deze afspraken komen in het ouderschapsplan.

Deze afspraken zijn o.a.:
 • Waar gaan de kinderen wonen?
 • Hoe verdeel je de tijd tussen papa en mama?
 • Mag er in overleg afgeweken worden van de regeling?

Halen en brengen

Hoe wordt het kind van de ene ouder naar de andere gebracht?

Bereikbaarheid

Kan het kind contact opnemen met de ouder bij wie het op dat moment niet is?

Huisregels

 • Wat gaat in gezamenlijk overleg?
 • Waarvoor heb je de toestemming van de ander nodig?
 • Hoe los je het op als jullie het niet eens zijn?
 • Plan je regelmatig een overleg in?
 • Wil je het ouderschapsplan tussendoor evalueren of aanpassen?

Vrijetijdsbesteding van het kind

Waar gaat het kind naar de sportclub of naar andere buitenschoolse activiteiten?

Hoe regel je onderling de geldzaken?

 • verdeling van de dagelijkse kosten
 • kinderalimentatie
 • studiekosten
 • kosten van vrijetijdsbesteding
 • zakgeld
 • onvoorziene kosten
 • ziektekosten

Hoe ga je om met beslissingen die met school te maken hebben?

 • schoolkeuze
 • meedoen aan schoolactiviteiten
 • uitwisselen van school-informatie
 • huiswerkbegeleiding

Bijzondere dagen

Hoe ga je om met verjaardagen, vakanties en feestdagen?

De rest van de familie

Hoe verloopt het contact met de opa’s en oma’s, ooms en tantes en neefjes en nichtjes?

Andere zaken

 • Moeten de testamenten aangepast worden?
 • Hoe ga je om met verschillen in opvoedstijlen?
 • Wat doe je bij verhuizingen?
 • Waar wonen de huisdieren?

Wanneer je in een scheiding verwikkeld bent, komt er veel op je af. Tussen alle emoties door moeten er ook nog afspraken gemaakt worden. Afspraken in het belang van je kind die ook al tijdens je huwelijk golden, maar waar je toen niet bij stilstond. Nu moet je er samen uit zien te komen terwijl je in een scheiding ligt. Voor het maken van een ouderschapsplan is het daarom verstandig de hulp in te roepen van onze echtscheidingsadvocaten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.