Pensioenen

Pensioen

Verdelen van pensioenrechten bij scheiding

Als u gaat scheiden, komt ook aan de orde de vraag, wat u wenst met betrekking tot verdeling van pensioen. De praktijk is nogal eens, dat het wordt ervaren als een lastig te hanteren onderwerp dat de voorgang van de scheiding ophoudt.

Vaak is niet bekend:

  • welk pensioen is er?
  • wat is het waard?
  • hoe verdeel je pensioen?

De wetgever heeft gelukkig bepaald dat de pensioenrechten sinds kort eenvoudig opvraagbaar zijn bij de betreffende pensioenverzekeraars via www.mijnpensioenoverzicht.nl

U heeft een DigiD nodig om in te loggen.

Ouderdomspensioen verdelen bij scheiding

Tenzij iets anders is afgesproken in de huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant, wordt het ouderdomspensioen altijd verdeeld. Als u gaat scheiden, dan helpen wij u een keuze te maken om pensioen te verdelen. Er zijn meerdere opties voor de verdeling van ouderdomspensioen waarbij de gezamenlijke opbouw wordt verdeeld:

  • ieder 50%
  • een ander percentage, bijvoorbeeld 30% en 70%
  • een afwijkende opbouwperiode
  • verrekening met waarde van een ander vermogensbestanddeel
  • conversie

Om te voorkomen dat u na scheiding geld aan elkaar moet betalen voor pensioenrechten, is het van belang om binnen twee jaar na scheiding de verdeling van ouderdomspensioen te melden bij de pensioenverzekeraars.

Nabestaandenpensioen verdelen bij scheiding

Nabestaandenpensioen staat ook wel bekend als bijzonder partnerpensioen. Het betreft een extra voorziening naast het ouderdomspensioen. Het ouderdomspensioen vervalt in principe zodra de betreffende persoon overlijdt. Dit risico kan echter verzekerd zijn ten behoeve van nabestaanden zoals partner en kinderen. Als u uit elkaar gaat, dan is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om afstand te doen van rechten op bijzonder partnerpensioen. Als het nabestaandenpensioen niet op risico basis is verzekerd, kunt u het soms laten omzetten naar aanvullend ouderdomspensioen.

Het is altijd raadzaam om een pensioendeskundige te benaderen, voordat u een definitieve keuze maakt.

Onderaan deze pagina kunt u het formulier pensioenverevening downloaden. Ook de brochure met toelichting daarop vindt u hier.

Dit dient u binnen 2 jaren na uw echtscheiding (datum inschrijving daarvan in de registers van de burgerlijke stand) aan de pensioenfondsen te hebben verzonden.

Doet u dat niet of doet u dat op een later moment dat kan het pensioenfonds t.z.t. weigeren rechtsreeks aan u het u toekomende deel van het pensioen van uw ex partner te betalen en moet u het alsdan van uw ex partner zien te ontvangen.

Downloaden (PDF, Onbekend)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.