Procedurekosten

Voorafgaand aan uw definitieve schriftelijke opdracht aan ons spreken wij met u een honorarium af. Daarnaast zijn er ingeval van procederen doorgaans kosten die door andere instanties bij ons in rekening worden gebracht en welke wij netto, dus zonder enige opslag, aan u doorbelasten. Dat kan in beginsel middels de volgende varianten:

Op grond van de voor advocaten geldende wetten en reglementen is rechtsbijstand vernemen op basis van “No Cure, No Pay” afspraken in vrijwel alle gevallen niet toegestaan. Slechts in zeer ernstige letselschade procedures kan daar door de Deken van de Orde van Advocaten van worden afgeweken.

Op de sub-pagina’s van deze hoofdpagina vindt u informatie over eventuele andere kosten van een procedure, kosten welke in dat geval door derden bij ons kantoor in rekening worden gebracht en welke netto (dus zonder opslag) aan u worden doorbelast.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.