Rechtbanken en Corona

 

Algemene informatie over ons kantoorbeleid inzake het Corona virus

Bereikbaarheid advocaten voor bestaande cliënten en nieuwe kwesties

Bereikbaarheid WSNP bewindvoering

Bereikbaarheid kantoorlocaties

Bereikbaarheid Rechtbanken en gevolgen voor lopende procedures

Nieuwe cliënten

Spreekuren

%MCEPASTEBIN%

 

De Nederlandse Rechtbanken behandelen vanaf 17 maart tot ten minste 6 april a.s. alleen zeer urgente zaken. Dat betekent dat met een grote mate van zekerheid in uw procedure voorlopig geen fysieke mondelinge behandeling plaatsvindt. Eventuele oproepingen voor reeds geplande zittingen tot in ieder geval  6 april a.s. komen daardoor vrijwel zeker te vervallen. Als dit voor uw kwestie geldt ontvangt daarover ook persoonlijk van uw advocaat bericht.

Nieuwe en lopende dossiers bij de Rechtbanken.

De Nederlandse Rechtbanken behandelen op dit moment nog steeds alle zaken. Verreweg de meeste handelingen in een procedure worden schriftelijk gedaan. Dit blijft uiteraard ook nu nog steeds het geval.

Dit betekent dat u niet hoeft te wachten met het bij ons aanbrengen van nieuwe kwesties maar dat wij ook nu meteen voor u aan de slag kunnen. U verliest daarmee dus geen enkele tijd, het aanvangen van procedures is altijd schriftelijk. Alvorens mondelinge behandeling van uw kwestie plaatsvindt is in vrijwel alle gevallen de Corona crisis hoogstwaarschijnlijk achter de rug.

Alleen fysieke mondelinge behandeling van een kwestie wordt slechts in urgente gevallen door de Rechtbank gedaan. Of uw kwestie op korte termijn een mondelinge behandeling zal krijgen en of dit in uw situatie door de Rechtbank als “urgent” wordt aangemerkt kunt u uiteraard aan ons voorleggen.

Voor meer informatie vanuit de Rechtbanken kunt u op deze tekst klikken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.