Spreekuren

Klopstra c.s. Advocaten en Mediators houdt telefonisch of via TEAMS een gratis toegankelijk advocaten spreekuur.

Klik hier om een afspraak te maken voor het spreekuur

Tijdens het spreekuur krijgt u antwoord op uw vragen op juridisch gebied. Voor het doornemen van uw dossier zijn deze spreekuren minder geschikt. Dit betekent dat onze antwoorden tijdens onze spreekuren ook algemeen van aard zullen zijn. U hoort hoe in het algemeen de wettelijke regels in elkaar steken en, afhankelijk van uw informatie, een zeer globale indicatie van uw positie in uw kwestie. Voor een gedetailleerd advies op maat kan op basis van uw informatie een indicatie van onze werkzaamheden en eventuele tarieven worden gegeven.
Tijdens kantooruren bellen kan uiteraard ook, voor alle vestigingen op nummer: 0599-650853.
Plan zelf uw afspraak in.
De door u aangevraagde tijden zijn richttijden. Dit betekent dat wij hiermee zoveel mogelijk rekening houden maar dat het door omstandigheden kan zijn dat wij u de dag van uw voorkeur op een iets eerder of later tijdstip bellen.
Op grond van voor advocaten geldende wettelijke bepalingen bellen wij u vanaf afgeschermde telefoonnummers. Deze ziet u dus niet terug in uw beeldscherm. Neemt u desondanks in dat geval s.v.p. wel de telefoon op. 
Spreekuren zijn bedoeld om u in algemene zin van informatie te voorzien. Onze ervaring is dat wij onze  informatie in ongeveer 10 minuten aan u hebben kunnen geven. Wilt u uw gehele casus door ons laten beoordelen en voorzien van een op maat toegespitst advies dan is een reguliere afspraak meer voor de hand liggend. In beginsel worden in dat geval dan ook tariefafspraken gemaakt. 
Wij verzoeken u de gevraagde informatie in te vullen en de aanvraag in te zenden. Bij “notities” kunt u kort aangeven over welk onderwerp u een afspraak maakt.
Het boeken is een geheel geautomatiseerd proces. Mocht uw gemaakte afspraak vanwege bijzondere omstandigheden komen te vervallen of moet deze verplaatst worden dan krijgt u van ons rechtstreeks bericht.

Klik hier om een afspraak te maken voor het spreekuur

Reacties zijn gesloten.