Aansprakelijkheidsverzekering

Klopstra c.s. Advocaten en haar medewerkers stellen uiteraard alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daar mag u  zondermeer op vertrouwen, niet alleen omdat de stand der advocatuur dat met zich brengt doch ook (en nog veel belangrijker) omdat u en wij dat vanzelfsprekend vinden.

Ondanks de door ons nagestreefde vanzelfsprekende hoge kwaliteit van dienstverlening en onze voortdurende zorg en aandacht voor onze kwaliteit, borging van werkprocessen, etc. kan er onverhoopt toch iets misgaan waardoor u nadeel ondervindt. Uiteraard hebben wij ook daar rekening mee gehouden en hebben wij een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij SUREBUSINESS te Alkmaar.

Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet in alle opzichten aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt en voorschrijft aan een aansprakelijkheidsverzekering voor advocaten en advocatenkantoren.

SUREBUSINESS is voor onze organisatie een vanzelfsprekende en bewuste keuze, dit in de verwachting dat uw aanspraken zorgvuldig en volgens de verwachtingen van ons en de Nederlandse Orde van Advocaten snel, adequaat en zorgvuldig in behandeling worden genomen.

Reacties zijn gesloten.