Geschillenregeling Advocatuur of WSNP bewindvoering

Klachten- en Geschillenregeling advocatuur.
Klachtenregeling WSNP bewindvoering.

Op onze dienstverlening is een interne Klachten- en Geschillenregeling van toepassing.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat of uw WSNP bewindvoerder. Onze klachtenregeling dient bij de behandeling van uw klachten als leidraad. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

Ons kantoor zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan u bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht.

Reacties zijn gesloten.