Organisatiestructuur

Organisatiestructuur.

Klopstra c.s. Advocaten en Mediators is een gemeenschappelijk kantoornaam waarbinnen zelfstandige Dit betreft:

Klopstra c.s. Advocaten Stadskanaal B.V.

•KVK 02071868

•Vestigingsnr. 000017488982 •

Raadhuisplein 24 •9502 SZ •Stadskanaal •

BTW nr. 8098.74.465.B01

Klopstra c.s. Advocaten beschikt niet over een derdengeldenrekening en ontvangt daarmee derhalve nimmer gelden ten behoeve van cliënten en/of derden.

Afhankelijk van de uitvoerende sectie zal dit voor de advocatuur ofwel worden gedaan door de individuele advocaat in kwestie of, ingeval van uitvoering door mr. J. Klopstra, door Klopstra c.s. Advocaten Stadskanaal B.V. Deze (rechts)personen zijn over en weer nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor aanvaarding en/of uitvoering van elkaars aanvaarde opdrachten.

Reacties zijn gesloten.