Echtscheiding: spoedvoorzieningen

In sommige situaties is het noodzakelijk spoedvoorzieningen te treffen. Deze worden Voorlopige Voorzieningen genoemd.

Vooruitlopende op de echtscheidingsprocedure, maar ook tijdens deze procedure, kunnen situaties ontstaan waarbij spoedmaatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen zijn tijdelijk van aard en gelden zolang als op het betreffende onderwerp in de echtscheidingsprocedure zelf is beslist. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Bij wie verblijven de kinderen gedurende de procedure
  • hoe ziet het contact met de andere ouder er uit zolang de procedure loopt
  • wie mag er voorlopig in de echtelijke woning blijven wonen
  • welke kinderalimentatie en/of partneralimentatie moet tijdens de procedure worden betaald
  • welke spullen voor dagelijks gebruik dienen te worden afgegeven

Een voorlopige voorzieningenprocedure duurt vanaf de datum van indiening van een dergelijk verzoek ongeveer twee maanden alvorens beslissingen worden afgegeven door de rechter. Binnen vier weken na het indienen vindt mondelinge behandeling van het verzoek plaats.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan dit traject verkort worden, met name als de kinderen dreigen onder te sneeuwen in het verschil van inzicht tussen de ouders.

Reacties zijn gesloten.