Nederlandse Orde van Advocaten

 

cropped-NoVa.jpg

Alle Nederlandse advocaten zijn aangesloten bij de beroepsorganisatie van de advocatuur, de Nederlandse Orde van Advocaten (NoVa). Dat is op grond van de Advocatenwet verplicht.

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) wordt bestuurd door een algemene raad (AR) die bestaat uit zes advocaten. Voorzitter van het bestuur is de algemeen deken.

De algemeen deken is gekozen door het college van afgevaardigden (CvA), een soort advocatenparlement dat oordeelt over de besluiten van het bestuur. In dit college zitten 76 afgevaardigden die op hun beurt weer zijn gekozen door advocaten in hun regio.

Het CvA benoemt op aanbeveling van de AR de leden van de raad van advies (RvA).  Deze raad adviseert de AR en het CvA over hoofdpunten van beleid van de NOvA.

Naast de NOvA zijn er 11 lokale orde van advocaten.  Elke orde van advocaten staat onder leiding van een raad van de orde (RvdO), voorgezeten door de (lokale) deken. Een deken wordt gekozen door de advocaten in de eigen regio (arrondissement). De deken is verantwoordelijk voor het toezicht op alle advocaten binnen dit arrondissement.

Alle advocaten in Nederland zijn zowel lid van de NOvA, als van de orde van advocaten in hun arrondissement. Zowel de Nederlandse orde van advocaten als ook de 11 (lokale) orden van advocaten zijn publiekrechtelijke beroepsorganisaties (pbo’s).

Het landelijk bureau van de Nederlandse orde van advocaten in Den Haag heeft een ondersteunende taak in de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de algemene raad. Het bureau is onderverdeeld in een aantal afdelingen en telt ongeveer 50 medewerkers. De algemeen secretaris heeft de dagelijkse leiding; de algemene leiding is in handen van de algemene raad.

Meer informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten vindt u op de site van de orde, www.advocatenorde.nl

 

Reacties zijn gesloten.