Echtscheidingsprocedure, het verloop

Hoe ziet een echtscheidingsprocedure er uit? Voor de echtscheiding zijn in de wet verschillende zaken geregeld waar je rekening mee moet houden. Hoe de echtscheidingsprocedure verloopt, kan afhangen van de manier waarop jullie destijds getrouwd zijn. Je partner en jij kunnen op verschillende manieren uit elkaar gaan: door een echtscheiding, het beëindigen van een geregistreerd partnerschap, een scheiding van tafel en bed en door ontbinding van het huwelijk nadat je van tafel en bed gescheiden bent. In de meeste gevallen zul je te maken krijgen met de rechtbank.

Verzoekschrift tot echtscheiding

Als jullie willen scheiden, moet je een verzoekschrift tot echtscheiding laten opstellen door een advocaat. Jullie advocaat dient het verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank.

Echtscheidingsconvenant bij scheiden

Als je gaat scheiden, kun je een echtscheidingsconvenant opstellen. Daarin maak je afspraken over bijvoorbeeld alimentatie, de verdeling van de bezittingen en schulden en je pensioen. Bovendien moet je een regeling voor de kinderen afspreken.

Akte van berusting

Als de rechter een uitspraak heeft gedaan over de scheiding hebben beide partners nog 3 maanden de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Pas na deze 3 maanden kan de scheiding ook daadwerkelijk worden ingeschreven bij de Burgerlijke Stand. Zijn jullie het allebei eens met de uitspraak van de rechter en is er een verklaring van afstand van de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen dan kan de echtscheiding vrijwel meteen worden ingeschreven en behoeft de periode van drie maanden niet te worden afgewacht.

Gemeenschap van goederen bij scheiden

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent, hebben jullie ervoor gekozen alle individuele bezittingen gemeenschappelijk bezit te maken. Niet alle bezittingen horen echter bij die gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden en scheiden

Als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, betekent dat formeel meestal dat jij en je partner geen gezamenlijke spullen of gezamenlijk geld hebben. In de praktijk hebben jullie vaak wel een soort gezamenlijke rekening waarvan jullie de vaste lasten betalen.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

De gevolgen van een geregistreerd partnerschap zijn bijna hetzelfde als die van een huwelijk. Er zijn echter wel enkele verschillen tussen het ontbinden van een geregistreerd partnerschap en een echtscheiding.

Voorlopige voorziening

Als je besluit te gaan scheiden zorgt dit vaak ook voor veel onduidelijkheid. Een voorlopige voorziening kan rust bieden in een hectische tijd.

Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed blijf je volgens de wet getrouwd, maar leef je apart van elkaar. Je hebt dus dezelfde rechten en plichten als tijdens het huwelijk. Een scheiding van tafel en bed is geen officiële scheiding, maar toch komt er een rechter aan te pas.

Flitsscheiding afgeschaft

De flitsscheiding was een snelle manier om te scheiden. Als je destijds uit elkaar bent gegaan door middel van een flitsscheiding, kun je nu tegen problemen aanlopen.

Duur van de procedure.

De gehele duur van de echtscheidingsprocedure, vanaf het moment dat wij de stukken bij de rechtbank hebben ingediend tot aan de inschrijving van de beslissing bij de gemeente waar u bent gehuwd duurt ongeveer twee à drie maanden, mede afhankelijk van de snelheid waarmee de rechtbank de echtscheidingsbeschikking afgeeft.

Reacties zijn gesloten.