Uw kinderen en uw echtscheiding

Zodra je aan je kind vertelt dat jullie gaan scheiden, krijg je te maken met heftige emoties. Op deze pagina lees je met welke emoties je allemaal te maken kunt krijgen.

Natuurlijk beleeft ieder kind een scheiding op zijn eigen manier. Hoe een kind het beleeft, hangt bijvoorbeeld af van zijn karakter en leeftijd. De manier van scheiden heeft hierop ook een grote invloed. Voor jullie kinderen is het veel prettiger als jullie in goed overleg uit elkaar gaan dan wanneer jullie met veel ruzie gaan scheiden.

Boos en verdrietig

Je kind is in eerste instantie boos en verdrietig door de scheiding. Dat geldt vooral voor oudere basisschoolkinderen. Deze emoties zijn voor je kind heel intens, dus schrik er niet van als ze lang aanhouden. Het is goed mogelijk dat je kind zijn boosheid uit, door bijvoorbeeld weer te gaan bedplassen of veel ruzie te maken met vriendjes. Soms zal je kind vasthoudend op zoek gaan naar je aandacht door je uit te dagen of over je grenzen heen te gaan.

Bang en eenzaam

Behalve boos en verdrietig, wordt je kind waarschijnlijk bang. Zijn veilige leven is ineens verdwenen en je kind kan zich geen beeld vormen van de toekomst. Hier bestaat trouwens wel een verschil in reactie per leeftijd. Hoe ouder je kind is, hoe minder bang het zal zijn. Vaak gaat de angst van je kind samen met een gevoel van eenzaamheid. Je kind kan zich in de eerste periode na de scheiding aan zijn lot overgelaten voelen.

Opgelucht

Natuurlijk kan je kind zich ook opgelucht voelen. Dat geldt vooral voor kinderen vanaf tien jaar. Als de laatste jaren van je huwelijk vol ruzie of misschien zelfs agressie zijn geweest, is het voor een kind bevrijdend om in rustiger vaarwater te komen.

Loyaliteitsconflict

Veel kinderen komen tijdens of vlak na de scheiding van hun ouders in een loyaliteitsconflict terecht. Ze willen niet kiezen tussen hun ouders en kunnen dat waarschijnlijk ook niet. Als je kind jou steunt, doet het voor zijn gevoel de andere ouder tekort, en andersom. Er ontstaat een innerlijk conflict wanneer je kind zich onder druk gezet voelt om te moeten kiezen tussen zijn ouders.

Bezorgd

Als een kind merkt dat zijn ‘onschuldige’ opmerkingen over zijn vader ervoor kunnen zorgen dat zijn moeder heel verdrietig of boos wordt, kan het zich meer naar binnen keren. Het kind zal zijn woorden voorzichtiger kiezen.
Bovendien kunnen kinderen bezorgd zijn. Een kind heeft bijvoorbeeld medelijden met zijn moeder die nu van minder geld moet rondkomen. Of een kind vindt zijn vader zielig, omdat die nu alleen in een huis zit. Zonder iemand die voor hem zorgt.

Schuldgevoel

En dan is er nog het schuldgevoel. Veel kinderen denken dat zij de oorzaak zijn van de scheiding van hun ouders. Vooral jonge kinderen hebben hier last van. Het kan gebeuren dat je kind nog lang blijft hopen dat jullie weer bij elkaar komen. Pubers kunnen zich ook flink zorgen maken. Sommigen zoeken buitenshuis afleiding op, terwijl andere pubers juist verantwoordelijkheden in het gezin op zich nemen.

Zelfstandigheid en weerbaarheid

Uiteindelijk leidt een scheiding vaak tot meer zelfstandigheid en weerbaarheid van je kind. Want door de scheiding heeft je kind vaak zelf zaken moeten regelen en moeten helpen met huishoudelijke klusjes.

Voor kinderen is een scheiding een heel heftige ervaring. Hoe help je de kinderen na de echtscheiding? Om te beginnen is het belangrijk dat jij je kind op een goede, duidelijke manier ondersteunt. We hebben wat handige tips voor je op een rijtje gezet. Een mediator kan jullie hierbij ondersteuning bieden.

Blijf goed luisteren naar je kind

Je kind heeft veel vragen over de echtscheiding. Het maakt zich zorgen en soms moet je kind zijn verhaal kwijt. Neem daar de tijd voor. Blijf rustig zitten, onderbreek je kind niet en wees voorzichtig met te snelle oplossingsgerichte reacties. Je kind wil gehoord worden. Het heeft behoefte aan geduld en jouw ongedeelde aandacht.

Vaak stellen kinderen zich terughoudend op met hun emoties, omdat ze bang zijn dat jij overstuur raakt. Maak je kind duidelijk dat er ruimte is voor alle gevoelens. Vertel je kind bijvoorbeeld dat het normaal is om te hopen jij en je partner weer bij elkaar komen. Je kind kan zich schamen voor deze wens. Leg uit dat dit niet nodig is, omdat alle kinderen willen dat hun ouders bij elkaar zijn. Benadruk tegelijkertijd dat jullie echt niet meer bij elkaar komen.

Leg je kind uit dat de scheiding niet zijn schuld is

Veel kinderen denken dat zij de echtscheiding hebben veroorzaakt. Je moet je kind er geregeld van overtuigen dat het absoluut niet zijn schuld is. Het is belangrijk dat je de eerste jaren na de scheiding blijft benadrukken dat de scheiding een beslissing van jou en je partner is. En dat je kind daar niets mee te maken heeft.

Maak het niet mooier dan het is

Vertel je kind geen smoesjes, bijvoorbeeld dat papa even weg is voor de zaak. Want kinderen voelen het precies aan wanneer je iets voor ze achterhoudt. En dat zullen ze als onprettig ervaren, ook als ze weten dat je het voor hun bestwil doet. Kinderen hebben behoefte aan duidelijke, begrijpelijke antwoorden op hun vragen.

Ga niet wijzen

Probeer je in gesprekken met je kind niet negatief uit te laten over je partner. Daarvan raakt je kind in een loyaliteitsconflict. Communiceer niet met je partner via je kind en sta open voor positieve opmerkingen over je partner. Jouw kind mag van allebei zijn ouders houden. Als je je kind daarin belemmert zal het zich terugtrekken, gaan liegen of somber worden.

Zorg dat je je vrienden blijft zien. Daardoor voorkom je dat je je kind met jouw zorgen opzadelt. Bovendien helpt het je om lastige momenten met je kind te relativeren.

Stel je kind gerust

Vaak zijn kinderen bang dat er na de echtscheiding te weinig geld zal zijn voor eten, kleding of het huis. Leg je kind uit dat die angst onterecht is. Kinderen die bij hun moeder gaan wonen, kunnen soms bang zijn voor hun veiligheid. Vertel je kind daarom wat je van plan bent te doen bij brand of tegen inbrekers, zodat je kind zich geen zorgen hoeft te maken.

Vraag naar vriendjes met gescheiden ouders

Als je je kind vraagt naar vriendjes van wie de ouders ook gescheiden zijn, geeft het je een beter beeld van hoe je kind een scheiding ziet en waar het bang voor is. Je hebt dan de mogelijkheid om misverstanden uit de weg te ruimen. Bovendien kun je je kind bewustmaken van het feit dat het niet de enige is met gescheiden ouders.

Lees samen een boek over scheiden

Een andere manier om de echtscheiding met je kind te bespreken is door samen een boek over scheiden te lezen. Het helpt je stap voor stap zaken te bespreken. Bovendien structureert het de gedachten van je kind. Je kind heeft door het lezen van een boek een concrete aanleiding om vragen te stellen.

 

 

Reacties zijn gesloten.