Gefinancierde rechtsbijstand

Wij staan u in vrijwel alle gebruikelijke procedures bij op basis van gefinancierde rechtsbijstand (in de wandelgangen “Pro Deo advocatuur”) zodra u daarvoor in aanmerking komt. Of u daarvoor in aanmerking komt wordt door de Raad voor de Rechtsbijstand (RvR) bepaald. Dit is een instelling van de overheid die kijkt of uw inkomen of vermogen twee jaar geleden zodanig was dat u hiervoor in aanmerking komt. Aanvragen daarvoor doet u via ons. Wij geven uw naam en uw BSN en eventueel dat van uw partner met wie u samenwoont door aan de RvR en vermelden daarbij voor welk juridisch onderwerp u rechtsbijstand nodig heeft. Niet ieder onderwerp komt nl. daarvoor in aanmerking en ook het financieel belang van uw kwestie speelt een rol. Bij toewijzing daarvan ontvangt u een zogenaamde TOEVOEGING.

Een eventuele toewijzing is altijd voorwaardelijk. Dit betekent dat u achteraf aan de RvR moet melden welk resultaat de procedure voor u heeft gehad. Ook wij moeten dat aan de RvR melden. Is het resultaat zodanig dat uw inkomen of vermogen daardoor boven de normen van de RvR vallen dan wordt de toevoeging met terugwerkende kracht ingetrokken en betaalt u alsnog zelf het overeengekomen tarief aan uw advocaat.

Door deze zin aan te klikken ziet u welke normen en eigen bijdrages door de RvR worden gehanteerd.

Reacties zijn gesloten.