WSNP bewindvoering

Mail naar Lineke Niemeijer zenden.

Mevrouw A.J. Niemeijer, WSNP-bewindvoerder bij Klopstra c.s. Advocaten en Mediators, wordt regelmatig door de Rechtbank Noord Nederland benoemd tot bewindvoerder in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

De WSNP is onderdeel van de Faillissementswet. Het betreft een periode van drie jaren waarbinnen het vermogen en de inkomsten van natuurlijke personen met veel onoplosbare schulden (saniet genaamd) onder bewind van mevrouw Niemeijer wordt gesteld en waarbij zij toezicht houdt op een juiste uitvoering van het WSNP-traject door de  saniet.

Schuldeisers kunnen hun vorderingen ter verificatie bij haar indienen. Worden de schulden erkend dan zal, als aan het eind van het WSNP-traject vermogen is opgebouwd, dit worden uitgekeerd aan de schuldeisers, ieder voor dat deel wat op grond van de WSNP aan de betreffende schuldeiser toekomt.

Klachtenregeling:

Al onze medewerkers trachten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden uiterste zorgvuldigheid te bewerkstelligen en zullen iedereen respectvol benaderen.

Mocht u van mening zijn dat dit in uw geval niet is gebeurd dat horen wij dat uiterarad graag van u. In dat geval hanteren wij voor alle medewerkers de Geschillenregeling Advocatuur. Deze regeling wordt door ons voor de interne klachtenafhandeling zoveel mogelijk overeenkomstig gehanteerd ingeval van een bezwaar tegen een WSNP bewindvoerder. Mocht u zich het met de interne afhandeling niet kunnen verenigen dan kunt u zich wenden tot de Raad voor de Rechtsbijstand, bureau WSNP. U vindt de daarvoor benodigde informatie op:

www.rvr.org/Informatie-over-de-raad/organisatie/regelingen-en-beleid/protocol-klachtenregeling-raad-voor-rechtsbijstand.html

Voor bezwaren tegen formele besluiten van de bewindvoerder op grond van de Faillissementswet staat enkel beroep bij de Rechter Commissaris van de Rechtbank open. Hiertoe adviseren wij u vooraf een advocaat te raadplegen.

Reacties zijn gesloten.