Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 gelden voor gegevensverwerking nieuwe, strengere regels voor het aanleggen en in stand houden van gegevensbestanden. Dat is voor velen nieuw en zal voor vele instellingen, ondernemers en bedrijven ook als lastig en ingewikkeld worden ervaren.

Voor ons is dat echter (en vanzelfsprekend) niets nieuws onder de zon. Wij zijn immers advocaten en weten niet anders dan dat wij over al dat gene wat u ons als advocaat toevertrouwt MOGEN en vooral ook MOETEN zwijgen. Dat geldt dus ook voor al datgene wat wij in het kader van onze gegevensvastlegging aan informatie verkrijgen.

Al onze vestigingen zijn voormalige bankgebouwen. In deze gebouwen bevinden zich één of meer enorme afgesloten brandwerende bankkluizen waartoe een zeer beperkt aantal directiemedewerkers toegang hebben. In deze kluizen bevindt zich alle data, alle back-ups daarvan (verspreid). Onze kantoren zijn daarnaast voorzien van geavanceerde elektronische beveiligingssystemen welke zijn aangesloten op alarmcentrales. Deze alarmcentrales reageren onmiddellijk op eventuele alarmmeldingen.Buiten onze kantoren bevindt zich geen data.

Kortom, het enige wat voor ons vanaf 25 mei 2018 verandert is, dat we het hele protocol inzake gegevensverwerking en het bewaren van gegevens schriftelijk MOETEN vastleggen. Ook dat dezen wij al geruime tijd zodat feitelijk voor ons en u niets verandert, behalve dat u nu via onze site op deze pagina deze informatie ook kunt lezen.

Veiligheid en geheimhouding van uw dossier en gegevens was en is voor ons al meer dan 25 jaar een vanzelfsprekendheid en zal dat ook altijd blijven.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u mij uiteraard altijd mailen, de eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt mij.

mr. Hans Klopstra, directeur/advocaat.

j.klopstra@klopstra.nl

Lees hier:

Privacybeleid

 

 

 

Reacties zijn gesloten.