MKB-JURIDESK

Speciaal voor het midden- en kleinbedrijf is er onze MKB-JURIDESK.

Onze MKB-JURIDESK voorziet de ondernemer van eerste-lijns juridische advisering en beoordeling in een zich vaak plotseling voordoende situatie. De MKB-JURIDESK is gevestigd in uw directe omgeving. Als deelnemer kunt u ons mailen, bellen of, na een belletje even binnenlopen. MKB-JURIDESK is daarmee een zeer laagdrempelige toegangspoort voor MKB-ondernemers in geval van opdoemende juridische vraagstukken die een snelle en adequate reactie verlangen. Uw huis-advocaat om de hoek, plaatselijk zeer bekend en altijd snel te spreken

Voorbeelden voor een quick scan uit uw dagelijkse praktijk als ondernemer:

  • een arbeidsovereenkomst voor een nieuwe medewerker
  • een zieke medewerker die zich niet houdt aan re-integratieverplichtingen
  • een plotseling opdoemende ontslagsituatie
  • plotselinge economische wijzigingen welke van u een snelle reactie verlangt
  • een niet betalende klant
  • een huurovereenkomst welke niet wordt nagekomen
  • leveranties welke niet (op tijd) plaats vinden
  • een ingetrokken of geweigerde vergunning
  • een aansprakelijkheidsstelling vanwege een schade of vermeend onjuiste nakoming
  • etc. etc.

Voor een vast jaarbedrag van € 500,– excl. BTW bent u verzekerd van deze eerste-lijns quick scan en reactie van onze specialisten op het betreffende gebied. Daarnaast heeft u in veel gevallen voor juridische werkzaamheden welke voor onze specialisten routine-opdrachten mogen worden geacht toegang tot gedegen standaard documenten zoals huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, algemene voorwaarden, etc, zulks doorgaans tegen een zeer laag vast bedrag.

Bovenal heeft u als MKB-JURIDESK deelnemer ook nog eens recht op 20% vermindering van het basisuurtarief welke op dat moment toepasselijk zou zijn geweest voor de betreffende kwestie.

Meerdere keren per jaar ontvangt u een E-mail met algemene tips over de juridische aspecten waarvan u als MKB-er op de hoogte zou willen zijn.

Bij wijziging van wetten en regels met grote gevolgen voor de MKB-ondernemer verzorgen wij voorlichtingsbijeenkomsten op tijdstippen dat het u past en op locaties waar u gemakkelijk en snel aanwezig kunt zijn. Als deelnemer aan de MKB-JURIDESK wordt u daarvoor uiteraard uitgenodigd en heeft u uiteraard vrije toegang daartoe. Vaak is dit ook meteen een mooie gelegenheid uw netwerk te onderhouden en uit te breiden .

Meer weten? Hans Klopstra vertelt u er graag meer over. Mail naar j.klopstra@klopstra.nl voor meer informatie.

Reacties zijn gesloten.