Personen en familierecht

Waarover gaat Personen en familierecht?

Het personen en familierecht gaat, zoals het woord al zegt, over personen, over mensen dus, en over familie, juridische familieverhoudingen. Het is grotendeels geregeld in het eerste deel van ons Burgerlijk Wetboek, Boek 1.

Het personen en familierecht regelt o.a. de navolgende onderwerpen:

Afstamming (wie is op welke manier familie van elkaar)

Wie is je moeder, wie is je vader

Wie heeft een kind erkend en hoe doe je dat

Draagmoederschap

Wanneer ontstaat ouderlijk gezag en wie heeft het

Wanneer en hoe ontstaat meerderjarigheid

Huwelijk of geregistreerd partnerschap (wanneer ben je getrouwd of geregistreerd partner)

Wat zijn de huwelijkse verplichtingen

Hoe is het huwelijkse vermogen geregeld

Wat is curatele, bewind en mentorschap

Wat zijn de gevolgen van beëindiging van een huwelijk / geregistreerd partnerschap

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.