Wat is mediation?

Wat is mediation?

Mediation is een bijzondere vorm van conflictbemiddeling. De mediator helpt partijen om samen een oplossing te vinden voor hun conflict. Zo wordt met deskundige begeleiding gewerkt aan oplossingen waar beide partijen helemaal achter staan en dus een gang naar de rechtbank wordt voorkomen. Mediation bespaart dus tijd, geld en energie en geeft blijvende oplossingen. Zo kun je samen verder!

Kernwoorden bij mediation zijn:

  • Onpartijdigheid en neutraliteit (de mediator heeft geen belang bij de uitkomst en heeft oog voor de belangen van beide partijen)
  • Partijautonomie (partijen maken zelf afspraken op basis van hun eigen wensen/behoefte)
  • Vrijwilligheid (partijen kiezen zelf voor deelname aan mediation en zijn vrij met de mediation te stoppen wanneer zij dat willen)
  • Geheimhouding en vertrouwelijkheid (alles wat gedurende de mediation wordt besproken blijft geheim, tenzij partijen samen anders beslissen)

Mediation kan zeer doeltreffend zijn bij diverse soorten conflicten. Denk aan geschillen met de buren, met werkgevers/werknemers/collega’s, met de overheid, maar in het bijzonder ook aan geschillen in de familiesfeer.

Wat is familiemediation?

Familiemediation is een specialisatie binnen de mediation, waarbij het gaat om conflicten op familie- of gezinsniveau. Het kan gaan om een ontstaan geschil over de verdeling van een nalatenschap, maar ook om echtscheiding of het verbreken van een relatie. Er zullen dan nieuwe afspraken gemaakt moeten worden die zien op een nieuwe situatie. Het kan daarbij gaan om afspraken ten behoeve van de kinderen (hoofdverblijf, contactregeling, alimentatie, informatie), afspraken over partneralimentatie, afspraken over de gezamenlijke woning en natuurlijk over de verdeling en/of verrekening bij een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden.

Bij mediation is er ruimte voor emotie en frustratie. Juist door in vertrouwelijkheid dingen te kunnen uitspreken, ontstaat er zicht op een oplossing.

Uiteraard worden alle gemaakte afspraken op professionele en deskundige wijze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Bij familiemediation is dat normaliter een ouderschapsplan en/of echtscheidingsconvenant.

Wenst u mediation of overweegt u mediation: neemt u dan contact met ons op!

Reacties zijn gesloten.