Ziekte en arbeidsovereenkomst

Bij ziekte heeft een werknemer gedurende 2 jaar lang een wettelijk recht op doorbetaling van minimaal 70% van uw salaris. Gedurende het eerste jaar kunt de werknemer nooit minder krijgen dan het minimumloon, maar nooit méér dan 70% van het maximum dagloon. Zowel werkgever als werknemer hebben de plicht alles te doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. In bepaalde gevallen kan een werknemer ook tijdens zijn ziekte ontslagen worden.

Bij een arbeidsongeval is een werkgever alleen aansprakelijk voor uw schade als hij niet voldoende heeft gezorgd voor een veilige werkomgeving. Bij ernstige arbeidsongevallen moet de Arbeidsinspectie een proces-verbaal opmaken. Dat heeft een werknemer nodig als hij ernstig letsel oploopt en dit wilt verhalen op zijn werkgever. Roept de werkgever niet de arbeidsinspectie in na een ongeval dan leidt dat automatisch tot diens aansprakelijkheid en is slechts de vraag omtrent de hoogte van de schade nog aan de orde. De verzekeraar van de werkgever kan in dat geval zich wellicht op het standpunt stellen dat geen verzekeringspenningen worden uitgekeerd omdat de werkgever nalatig is geweest in het voorkomen van (verdere) schade.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.